Hoppa till innehåll

Företagsanpassade utbildningar

"Att utbilda sina medarbetare är ingen kostnad, det är en investering i företagets framtid."

Med företagsanpassade utbildningar får ni precis de redskap ni behöver eftersom vi tar utgångspunkt i de frågeställningar ni ställs inför i ert dagliga arbete. Våra utbildningar hjälper till att förstärka er företagskultur och hjälper er att utveckla era stjärnor. Det gör vi genom att anpassa utbildningen.

Vill ni att alla chefer på företaget pratar samma språk när det gäller ledarskap? Vad är viktigt att ni har gemensam syn kring för att ni på bästa sätt ska klara av ert uppdrag, sträva mot er vision och nå era mål?

Istället för att låta alla chefer utbilda sig på var sitt håll, sätt ihop en gemensam utbildning som vi tillsammans tar fram och anpassar efter era behov.

Det ger oss en möjlighet att, tillsammans med er, anpassa vårt upplägg efter de behov ni har. Det innebär att vi innan vi startar upp en utbildning har en dialog där vi tillsammans lägger fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Det gör också att vi kan lägga fokus där ni har störst behov. Ni kanske vill fördjupa er i kommunikation, värderingar, feedback eller konflikthantering? Eller har ni större intresse av att få förståelse för gruppers utveckling och personlig utveckling? Oavsett vilket kan vi hitta en gemensam lösning.

Företagsinterna utbildningar

En fördel med att ha företagsinterna utbildningar är att vi tillsammans kan skräddarsy kursinnehållet efter ert speciella önskemål eller anpassa från vårt ordinarie utbud.

Vi lägger upp utbildningen efter förhållandena på ert företag. VI tar utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på plats hos er eller i valfri lämplig lokal.

En intern kurs är oftast både kostnadseffektiv och tidsbesparande, bl a eftersom ni kan undvika resor och övernattningar för era anställda.

Att utgå från en gemensam plattform, där värderingar och förväntningar kring ledarskapet i organisationen är satta ger en bra grund för ett sunt klimat som gynnar alla anställda. Fråga gärna oss om råd.

Typer av utbildningar

Vi fokuserar våra utbildningar kring ledarskap, chefskap, försäljning och andra kurser som ger en ökad förståelse och ett gemensamt språk inom företaget.

Exempel innehåll Ledarskapsutbildningar

Det är inte lätt att veta vad varje utbildning kommer att innehålla men nedan följer ett par av de punkter vi brukar ha med på ett eller annat i våra ledarskapsutbildningar.
 • Mitt ledarskap
 • Vad är chefens ansvar och vad är inte chefens ansvar?
 • Att sätta mål, planera och prioritera
 • Personlig effektivitet, stressa mindre och få mer gjort
 • Förankra och fatta beslut
 • Hur följer man upp på ett positivt sätt?
 • Hur coachar man sina medarbetare?
 • Kommunikation till grupp och individ
 • Motivation och problemlösning
 • Medarbetarsamtalet
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Effektiva möten och mötesstruktur

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10