Hoppa till innehåll

Organisationsutveckling

"Organisationsutveckling är inte en engångsföreteelse. För att åstadkomma verklig förändring behövs ett systematiskt förbättrings-arbete med ett engagerat ledarskap.
Då blir förbättring något som ständigt pågår i organisationen."

Organisationsutveckling för oss innebär att vi kontinuerligt utvecklar samsyn, samarbete och helhetssyn i företagens ledningsgrupp för att ledas ut i hela företaget.

Normalt startar vi upp våra uppdrag inom organisationsutveckling med en systematisk insamling av information gällande organisationen och dess marknad. Insamlingen görs via vår enkät och metod Företagstempen™ – vårt verktyg som vi använt hos mer än 600 kunder.
Vill du ha mer information om  Företagstempen™ hittar du det här.

Vi går igenom dokumentation och annat skriftligt material samtidigt som vi genomför intervjuer med av oss slumpmässigt utvalda personer. Efter detta sammanställer vi materialet och presenterar det vi kommit fram till i en rapport. Rapporten innehåller bland annat förslag till konkreta åtgärder och förändringar.

Efter detta brukar vi finnas med under tiden som behövs för att genomföra de förändringar vi kommit fram till, men naturligtvis är det upp till er som kund att välja.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Ordet organisationsutveckling betyder för oss en verklig förändring med ett engagerat ledarskap. Nedan står det lite om olika uppdrag vi brukar jobba men inom organisationsutveckling:

Strategiutveckling

Vi hjälper ledningsgrupper att ta fram affärsstrategier för att nå uppsatta mål. Vi kan också vara ett stöd i utvecklingen av redan existerande strategier och en partner i arbetet med att ta verksamheten dit kunden vill. Det gör vi genom att hjälpa till att konkretisera och omsätta organisationens strategier till praktisk handling.

Ledarutveckling

Genom personlig ledarutveckling vägleder vi såväl nya som erfarna ledare i arbetet med att utveckla rutiner för ett effektivt ledarskap och arbete i ledningsgrupper. I uppdraget kan också ingå att belysa relationen mellan det strategiska ansvaret och de beslut som i realiteten fattas av ledningsgruppen. Vi identifierar de beslut som bör ligga på olika ledarnivåer

Management Audit

En granskning och genomlysning av en ledningsgrupp som ger svar på om gruppens kompetens, kapacitet och sammansättning är den rätta i förhållande till verksamhetens mål. Jobbar ledningen i samklang med organisationen? Genomlysningen utförs på professionella grunder och med stor aktsamhet.

Utbildningar

Ny i din roll, eller erfaren och bara vill ha lite ny kunskap. Vi genomför diverse utbildningar inom exempelvis ledarskap, chef,  eller affärsmannaskap. Vi har också avancerade säljutbildningar primärt för B2B. Viktigt i samband med detta är att utveckla arbetsglädjen i en organisation. Du kan läsa mer om våra utbildningar på denna sidan

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10