Hoppa till innehåll

Företagstempen™

"Med Företagstempen™ får du en temperaturmätning på hur det står till i ditt företag!"

Företagstempen™ hjälper dig att ställa rätt frågor, på rätt sätt, så att du kan få de svar du behöver för att ta väl underbyggda beslut. Vi ger dig konkreta verktyg för att följa upp och visa på effekten av ditt arbete.

Vad är Företagstempen™ eller varför ska vi göra en nulägesanalys ?

Företagstempen™ är vårt enkät och analysverktyg som vi använt med stor framgång i mer än 600 undersökningar. I all form av förändringsarbete är det av yttersta vikt att veta var vi är och ha en god uppfattning om nuläget. Det är utifrån det perspektivet vi genomför vår enkät tillsammans med styrelser, företagsledningar, chefer och specialister. Vi gör det på ett sätt som stödjer förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbetet. Allt med ett starkt fokus på att utveckla affären och nå de uppsatta affärsmålen. Vår utgångspunkt är att möta chefer och specialister i de utmaningar och förändringssituationer som de befinner sig i just nu. Ur vår bakgrund som konsulter och ledare föds förståelsen för verksamhets- och organisationsutmaningar. För att få en bra start är det viktigt att organisationen tänker till om sin egen situation på ett ärligt sätt. Det finns flera perspektiv att utgå från men genom åren har vi utvecklat en detaljerad steg-för-steg process som levererar exakt de resultat ni behöver.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för nulägesanalysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet. Tillsammans kartlägger vi vilka förutsättningar som finns för att skapa motivation, engagemang och förtroende hos dina medarbetare och kunder. Vi tittar på 5 huvudområde för att hitta rätt fokus så snart som möjligt. Vi hjälper dig att ställa rätt frågor, på rätt sätt, så att du kan få de svar du behöver för att ta väl underbyggda beslut. Vi ger dig konkreta verktyg för att följa upp och visa på effekten av ditt arbete. Själva enkäten är bara en del i arbete. Vi fokuserar på att åstadkomma utveckling och förändring. Därför hjälper vi dig att planera hur du kan kommunicera och arbeta vidare med resultaten i din organisation. Vi är med hela vägen, vi levererar mer än en powerpoint!

Hur lyckas man med nulägesanalysen?

Att tänka på utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger ett driv mot önskat resultat. Vi arbetar med Företagstempen™ i både större strategiprojekt och i mindre fristående analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för att få ett företag som arbetar i takt. Vi säkerställer i våra upplägg att vi har en tydlig koppling till verksamhetens strategi och verklighet. Vi brukar få höra att våra styrkor i samband med enkäterna är:
  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva verktyg och modeller.
  • Snabba och effektiva och pedagogiska.
  • Positiva, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Snabba på att identifiera kundens unika förutsättningar och därefter anpassning upplägget.
Vi har mer än 25 års erfarenhet av företagsutveckling, när ska vi prata?

Vi undersöker som sagt 5 huvudområde. Nedan ser ni snittvärdet av de cirka 600 företag vi gjort vår analys hos.  Vi kommer gärna ut och berättar vad de olika cirklarna representerar och tar en dialog om hur vi tillsammans kan göra en enkät på ert företag.

63%

Värde 1

71%

Värde 2

55%

Värde 3

62%

Värde 4

73%

Värde 5

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10