VILKA ÄR VI?

Enkelt uttryckt, vi är ett företag som hjälper andra företag att lyckas. Vad som än krävs tar vi uppgiften. Vårt team av operationella managementkonsulter arbetar med kunder runt om i världen. Vi har levererat och slutfört mer än 200 projekt sedan starten 2005 och två tredjedelar har kommit från befintliga kunder.

Vi tillför kraft som skapar prestationer

Kontrolls operativa, kavla-upp-ärmarna konsulter tvekar inte att komma in och jobba sida vid sida med er personal. Oavsett om det är i ledningen, i kundtjänsten eller någonstans där emellan är vi på plats före, under och efter projektet.
Vi implementerar våra rekommendationer. Vi överför vår kunskap, Vi tränar era anställda och vi ser till att dina resultat blir bestående.
Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

VAD ERBJUDER VI?

Partnerskap

Kontroll samarbetar med dig för att skapa tydlighet i alla delar i ditt företag så ni kan växa. Du får vår energi, erfarenhet och vårt stöd genom hela processen.

Styrelsearbete

Styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna. Vi hjälper ditt företag att få ett aktivt och engagerat styrelsearbete.

Senior Advisors

Att vara företagsledare är ett ganska ensamt uppdrag. Kontrolls erfarna konsulter är perfekta bollplank som engagerar sig i dina frågor. Allt från en liten idé till längre projekt där vi hjälper dig att uppnå bästa resultat.

Management

Operativ, hands-on, tillfällig resursförstärkning i någon del av din verksamhet i svåra tider. Helt enkelt en extra hand att lita på när du verkligen behöver det.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Ni investerar i ett långsiktigt partnerskap

Analys och genomförande ligger på oss vilket gör det möjligt för oss att ytterligare förfina den potentiella möjligheten och begränsa er finansiella investering.

Friktionsfri beteendeförändring

Vi hjälper till att driva nödvändiga beteendeförändringar på alla nivåer genom erfarenhet, samarbete i verkligheten, formell och informell träning och kunskapsöverföring.

Förbättra din konkurrenskraft

Få ut dina produkter snabbare på marknaden, förbättra din kundupplevelse och /eller bli mer konkurrenskraftig i företaget som helhet.

Förbättra din finansiella prestation

Förbättra din avkastning på totalt kapital (ROA), det egna kapitalet (ROE), EBITDA och minska ditt rörelsekapital med mätbara, spårbara och hållbara nyckeltal

Öka synligheten

Få tillgång till verktyg, tekniker och metoder som möjliggör mer sammanhängande planering, kommunikation och proaktiv hantering av vardagen.

VÅRT UPPDRAG

Att leverera ett reellt värde och förbättra den ekonomiska utvecklingen.
Vi hjälper företag att nå sin högsta potential genom ökad driftskompetens i alla delar av verksamheten.
Genom att förena gedigen branscherfarenhet, spetsig analyskompetens, utvecklad fingertoppskänsla samt ett stort engagemang utvecklar vi lönsamma och hållbara lösningar för våra uppdragsgivare.
Vi arbetar med ledningsfrågor inom digitalisering, strategi och realisering.

Hur vi gör det

Vi tror inte på “standardmallar”. Varje situation är unik.
Processförbättring börjar med att gräva sig ner i vad som verkligen gör att företaget fungerar som det gör idag.
Våra managementkonsulter har alla praktisk erfarenhet som linjechefer och VD vilket innebär att ni i ett första skede inte behöver betala för ett helt team utan får en personlig rådgivare som vägleder er genom era specifika utmaningar.

Tillsammans observerar vi hur ni gör saker – och varför.

Våra gemensamma observationer leder till en detaljerad och praktisk projektplan, komplett med anpassade verktyg från vår stora verktygslåda.

Företagstempen™

HUR STÅR DET TILL I DITT FÖRETAG?
Genom åren har vi utvecklat en detaljerad steg-för-steg process som levererar exakt de resultat ni behöver.

Vår utgångspunkt är att möta chefer och specialister i de utmaningar och förändringssituationer som de befinner sig i just nu.
Ur vår bakgrund som konsulter och ledare föds förståelsen för verksamhets- och organisationsutmaningar.

Det är utifrån det perspektivet vi genomför vår enkät tillsammans med företagsledningar, chefer och specialister. Vi gör det på ett sätt som stödjer förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbetet. Allt med ett starkt fokus på att utveckla affären och nå de uppsatta affärsmålen.

Vi hjälper dig att kartlägga vilka förutsättningar som finns för att skapa motivation, engagemang och förtroende hos dina medarbetare och kunder.

Vi hjälper dig att ställa rätt frågor, på rätt sätt, så att du kan få de svar du behöver för att ta väl underbyggda beslut.
Vi ger dig konkreta verktyg för att följa upp och visa på effekten av ditt arbete.

Med fokus på att hjälpa våra kunder att åstadkomma utveckling och förändring hjälper vi dig också att planera hur du kan kommunicera och arbeta vidare med resultaten i din organisation.

Nedan ser ni exempel på resultat från våra tidigare mätningar.

Värde 1
Värde 2
Värde 3
Värde 4
Värde 5

Testa nu!

LÅT OSS PRATA
Vi vet att alla utmaningar är olika och inget projekt är det andra likt.
Därför är vi flexibla och du kan vända dig till oss med alla typer av utmaningar du har i din organisation både stora och små. Eller är du bara nyfiken på att höra mer om vad vi kan erbjuda.
Oavsett vilket vad sägs om ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar dina utmaningar och mål?

Intresserad?
Skicka ett meddelande via formuläret eller kontakta oss enligt nedan: