Hoppa till innehåll

Vi hjälper ditt företag uppnå sin fulla potential!

Vi tillför kraft som skapar prestationer!

Vem är vi?
01

Vem är Vi?

Enkelt uttryckt, Kontroll i Sverige AB är ett företag som hjälper andra företag att lyckas. Vad som än krävs tar vi uppgiften.
Vårt team av operationella managementkonsulter arbetar med kunder runt om i världen. Vi har levererat och slutfört mer än 200 projekt sedan starten 2005 och två tredjedelar har kommit från befintliga kunder.

Vi tillför kraft som skapar prestationer

Kontrolls operativa, kavla-upp-ärmarna konsulter tvekar inte att komma in och jobba sida vid sida med er personal. Oavsett om det är i ledningen, i kundtjänsten eller någonstans där emellan är vi på plats före, under och efter projektet.

Vi implementerar våra rekommendationer. Vi överför vår kunskap, Vi tränar era anställda och ser till att resultatet blir bestående.

Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

02

Vad Vi erbjuder

Som operativa managementkonsulter är det viktigaste för oss att arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för att nå och följa upp de målsättningar vi satt upp. Det är ni som vet bäst vad ni behöver och tillsammans hjälper vi er – genom expertkunskap - med goda råd och utvecklande frågor. Nedan får du några smakprov på det vi erbjuder.
1
Kontroll samarbetar med dig för att skapa tydlighet i alla delar i ditt företag så ni kan växa. Du får vår energi, erfarenhet och vårt stöd genom hela processen.
LÄS MER OM PARTNERSKAP HÄR
partnerskap
2
Styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna. Vi hjälper ditt företag att få ett aktivt och engagerat styrelsearbete.
LÄS MER OM STYRELSEARBETE HÄR
Styrelsearbete
3
Att vara företagsledare är ett ganska ensamt uppdrag. Kontrolls erfarna konsulter är perfekta bollplank som engagerar sig i dina frågor. Vi hjälper dig att uppnå bästa resultat.
LÄS MER OM SENIOR ADVISORS HÄR
senior advisor
4
Operativ, hands-on, tillfällig resursförstärkning i någon del av din verksamhet i svåra tider. Helt enkelt en extra hand att lita på när du verkligen behöver det.
LÄS MER OM INTERIM MANAGEMENT  HÄR
Management
5
Vi stöder och utvecklar chefer, ledare och organisationer genom att leda möten och grupp processer.
LÄS MER OM ORGANISATIONSUTVECKLING HÄR
organisationsutveckling
6

I våra samarbeten och projekt genomför vi effektiva och företagsanpassade utbildningar som fungerar. Allt för att ni ska få en gemensam grund att stå på.

LÄS MER OM ANPASSADE UTBILDNINGAR HÄR
Företagsanpassad utbildning
03

Varför ska ni välja oss

Vi förstår din situation och vi jobbar tillsammans mot det uppsatta målet!
Vi hjälper företag att uppnå sin fulla potential!
Långsiktigt
Partnerskap

Långsiktigt partnerskap skapar trygghet och i förlängningen samförstånd.
Alla våra affärsrelationer bygger på ömsesidigt förtroende och vi sätter er utveckling i fokus.

Friktionsfri
Beteendeförändring

Vår samlade erfarenhet hjälper till att driva nödvändiga beteendeförändringar på alla nivåer genom samarbete i verkligheten, formell och informell träning och kunskapsöverföring.

What You see is
What You get

Kunden har inte alltid rätt!
Vi vågar utmana i våra samarbeten för att få den bästa lösningen.
Däremot har kunden alltid rätten att bestämma vilken lösning vi går vidare med.

Praktisk
Erfarenhet

Med hjälp av våra operativa konsulter får du tillgång till verktyg, tekniker och metoder som möjliggör mer sammanhängande planering, kommunikation och proaktiv hantering av vardagen.

Delar eller
Helhet

Utifrån varje uppdragsgivares situation sker en anpassning av våra leveranser så att både helhet och detaljer fungerar i praktiken.

Mätbara
Resultat

Vi sätter upp inspirerande, tydliga och mätbara mål både i vårt samarbete och i det ni som företag vill uppnå. Det är enormt viktigt att styra och följa upp att man är på rätt väg.

Starta din resa med oss nu

04

Hur gör vi det?

Det lättaste är att vi inleder en dialog eftersom vi inte tror på “standardmallar”. Varje situation är unik.
Processförbättring börjar med att vi gräver oss ner i vad som verkligen gör att företaget fungerar som det gör idag.
Våra managementkonsulter har alla praktisk erfarenhet som linjechefer och VD vilket innebär att ni i ett första skede får en personlig rådgivare som vägleder er genom era specifika utmaningar.

Vi börjar i stort sett alla våra samarbeten med en nulägesanalys. Nulägesanalysen är baserad på vedertagna teorier kombinerat med vår mångåriga erfarenhet. Vi arbetar med nulägesanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser.
Det innebär att vi alltid har ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Vår samlade erfarenhet från många olika branscher hjälper oss att tillföra nya perspektiv och infallsvinklar.

Vårt verktyg kallas FÖRETAGSTEMPEN™ och du kan läsa mer om den här

Nulägesanalysen används som bas i våra gemensamma diskussioner och workshops under det forsatta analysarbete för uppdragsgivaren, typiskt ledningsgrupp eller företagets styrelse.
Viktigt för oss är att det finns en tydlig koppling till verksamhetens strategi och mål i allt vi gör.
Målet är att överlämna ett förslag för det på den fortsatta förändringsarbete som påbörjats.

Resultatet av det vi kommit fram till i vår analys återkopplas dessutom alltid till medarbetarna!

Nu börjar implementationen.
Det är nu vi tar våra  gemensamma observationer och inleder vårt gemensamma arbete med att sätta upp de mål ni vill nå.

Tillsammans omvandlar vi dem till en detaljerad och praktisk projektplan, komplett med anpassade verktyg från vår stora verktygslåda.

Vi rullar upp våra skjortärmar och tillsammans med organisationen såväl medarbetare som ledningsgrupp genomför vi uppgifter, vi coachar, vi utbildar och löser problemen som uppstår. Det gör till vi uppnått våra gemensamma mål och förändringen är bestående.

Efter den initiala glädjen att vi nått målet och fått en bestående förändring kommer en vardag. Vi avslutar förändringsarbetet med en summering, en så kallad lessons learned. Ibland genomför vi ny enkät för att få svart på vitt vilket resultat vi uppnått.
Vi stannar dessutom kvar i närheten och genomför korta uppföljningskontakter
med er som ledning och de lokala befattningshavarna för att med egna ögon se och uppfatta att förändringen är fullt integrerad i organisationen.

05

Online Mentor när tiden inte räcker till

När tiden inte räcker till för ett personligt möte och man bara vill ha en snabb dialog med en opartisk person, vad gör man då? 

Ett snabbt videomöte med en av våra Online Mentorer kan vara lösningen. Kontroll tillhandahåller professionella tjänster till företag och personer med jobbrelaterade utmaningar online. I våra sessioner gör vi allt från att ge råd i en viss fråga till att tillhandahålla mer strategiska lösningar. Våra experter ger dig sin objektiva uppfattning när du själv inte vet.

Vill du veta mer titta här ->

06

Vad säger våra kunder

Att lägga till text!

XXXXX

XXXX, XXXX

07

Vad har vi skrivit om?

Ibland när vi har tid skriver vi lite kort våra tankar. Ta dig gärna tiden och läs, vi tycker att det är värt det!
När hade du ett bra möte senast?

När hade du ett bra möte senast?

Vill du ha effektiva möte? Läs då här om vikten av en tydlig agenda med klara syften och mål.
Fortsätt läsa

08

Kontakta oss

Vi förstår dina utmaningar, kontakta oss för en dialog!

Kort om Kontroll

Kontroll i Sverige AB startade 2004. 
Som operationella managementkonsulter stöder och utvecklar vi chefer, ledare och organisationer.

Hitta till oss

Terminalgatan 20
235 39 VELLINGE

Epost: info@kntrll.se
Tel: 0733-40 91 00
eller
Tel: 0733-70 50 10

Kort om Kontroll

Kontroll i Sverige AB startade 2004.
Som operationella managementkonsulter stöder och utvecklar vi chefer, ledare och organisationer.

Hitta till oss

Terminalgatan 20 235 39 VELLINGE

Epost: info@kntrll.se Tel: 0733-40 91 00 eller Tel: 0733-70 50 10