Hoppa till innehåll

Interim Management

"En Interim ledare har en tydlig målbild och är självgående från första dagen i uppdrag.”

Interim Management är, enkelt uttryckt, en tillfällig lösning där man anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet. Behovet uppstår oftast med kort varsel och under en begränsad period i ett specifikt uppdrag/uppgift. 

Vad är Interim Management?

Det är en fråga vi ofta får. Interim Management är, enkelt uttryckt, en tillfällig lösning när ett företag, har ett behov av organisationsförstärkning, ofta med kort varsel, när det antingen inte finns tid för en rekrytering, plötsliga personalförändringar eller behov på sikt av en tillsvidareanställd. En interim ledare är ett bra alternativ för att kortsiktigt säkra rätt ledarskap och avlasta organisationen.

Interim Management har hos många företag blivit det självklara valet när ett behov av extern kompetens uppstår på ledningsnivå. Styrkor som typiskt tillförs är:

 • Snabbhet – både när det gäller att analysera och utvärdera situationen och att vi kan vara på plats inom några dagar, med ett minimum av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter.
 • Erfarenhet – vi kan omedelbart sätta oss in i arbetet och blir snabbt produktiva och effektiva eftersom ”en Interim manager landar springande”.
 • Resultat – vi är bara så bra som våra tidigare uppdrag – vi är vana att bli utvärderade på de resultat vi levererar.
 • Överföring av kunskap – vi överför en stor mängd av skicklighet, kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter uppdraget är slut.
 • Objektivitet – en mycket viktig punkt! Samtidigt som vi har en god känsla för företagets värderingar och värdegrunder, begränsas vi inte av intern företagspolitik.
 • Fokuserade – våra prestationer mäts mot de viktiga uppgifter som vi fått tilldelade.
 • Leverans – vi kan fungera som rådgivare åt styrelsen – samtidigt som vi tar operativt ansvar och levererar.
 • Dokumentation – de resultat och handlingsplaner som uppnås eller upprättas överlämnas till våra efterträdare/uppdragsgivare


”Att ta hjälp av en interim ledare gör man för att nå resultat och mål i rätt tid. ”

När behövs det?

Kontroll arbetar med interima chefs- och ledaruppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter era önskemål. Se det som ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.
Några exempel på uppgifter vi brukar bli involverade i är :

 • organisationsförändringar
 • personella förändringar
 • specifika projekt
 • längre sjukdom eller föräldraledighet
 • generationsskifte
 • fusioner

I samband med våra uppdrag bidrar vi till att skapa ökad konkurrenskraft genom att förbättra, förändra och förädla verksamheter och processer. Vi erbjuder marknadens mest kvalificerade interima ledare med genuin erfarenhet från privat sektor.

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10