Hoppa till innehåll

Professionell styrelseledamot

"Som professionell styrelseledamot är vårt mål att skapa mesta möjliga värde för aktieägarna genom att alltid fokusera på bolagets bästa."

Styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna. Vi hjälper ditt företag att få ett aktivt och engagerat styrelsearbete.

Framgångsrika verksamheter drivs av aktiva styrelser. Vår uppfattning är att ett aktivt styrelsearbete bidrar till att utveckla verksamheten. Det innebär att när vi tar styrelseuppdrag har vi fokus på styrelsen och dess roll, uppgift och arbetssätt.

Som professionell styrelseledamot är vårt mål att skapa mesta möjliga värde för aktieägarna genom att alltid se till bolagets bästa. På så vis är vårt värde och insats vår kompetens, erfarenhet, oberoende och vår integritet.

Med detta sagt är det avgörande med tydliga roller för ett bra styrelsearbete. Styrelsen skall hålla sig på strategisk nivå och låta VD ansvara för det operationella arbetet. Som så många tidigare har sagt NIFO ( Nose In Fingers Out).

Vår uppförandekod

För att säkerställa att vi lever som vi lär har vi satt upp ett antal koder att följa:

 • Vi är alltid ärliga och uppriktiga mot oss själva och vår uppdragsgivare
 • Vi ska dela bolaget värderingar
 • Vi ska aldrig vara i beroendeställning av enskilda styrelseuppdrag
 • Vi ska alltid känna att vi bidrar
 • Vi ska alltid säga vår mening och våga fatta obekväma beslut
 • Vi ska inte ha eget ägande i de bolag vi har engagemang i
 • Vi ska alltid arbeta för att öka bolagets långsiktiga värde
 • Vi ska alltid vara pålästa och förberedda
Punkterna ovan har vuxit fram ”längs vägen” men allt började med ett genomförande av  StyrelseAkademiens Högre Styrelseutbildning, en certifiering som verkligen kan rekommenderas. 
På StyrelseAkademiens hemsida finns det mycket läsvärt.

Aktivt Styrelsearbete

Om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen att bidra till bolagets framgång genom att bland annat:
 • Ta sitt fulla ansvar för att kontrollera, leda VD och styra bolaget i rätt riktning.
 • Förbättra beslutsunderlag och tydliggöra beslut.
 • Bidra med kompetens, branschkunskap och erfarenheter.
 • Fungera som bollplank för VD.
 • Bidra med värdefulla kontakter.
Åter igen, framgångsrika verksamheter drivs av aktiva styrelser. När ska vi träffas?

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10

Kontakta mig!

Hitta till oss

Terminalgatan 20, 235 39 VELLINGE
Tel: 0733-40 91 00  eller  0733-70 50 10